New Old Sound AB

Produkter

  • Talinspelningar
  • Alla typer av ljudproduktioner

Vi producerar både digitalt och analogt. Talinspelningar görs digitalt, bl a i Daisy-format.